Informimi i të rinjve në zonat rurale të Shkodrës nën mbështetjen e kongregatave të ‘Kisha Katolike Shkodër’ mundësi për parandaimin e trafikimit

21 Qershor

Ndërgjegjësimi mbi trafikimin e qënieve njerëzore përbën një nga komponentët kryesorë në luftën kundër këtij fenomeni. Fondacioni Together Albania realizoi një takim të frytshëm me të rinjtë e qytetit të Shkodrës dhe zonave rurale pranë, me qëllim informimin, rritjen e ndërgjegjësimit dhe fuqizimin e tyre kundër trafikimit të qenieve njerëzore.  Ky takim u realizua në bashkëpunim të ngushtë me kongregatat e “Kishës Katolike Shkodër”, të cilat punojnë në zonat rurale të qytetit dhe janë në kontakt të drejtpërdrejtë me banorët.

Takimi me murgeshat dhe të rinjtë e zonës pati si qëllim pëcjelljen e informacionit të dobishëm tek të rinjtë me akses të kufizuar në teknologji dhe internet por që mund të përfitojnë nga plaforma nukjevetem.al e sidomos që t’ja transmetojnë atë edhe të rinjve e fëmijëve të tjerë në nevojë.  Gjithashtu u fol për rëndësinë e shëndetit mendor, qasjen për të kërkuar ndihmë, uljen e stigmës dhe informimin mbi format e reja të trafikimit. Përmes një diskutimi të hapur të gjithë të rinjtë të pranishëm në takim u njohën me shërbimin e nukjevetem.al si një hapësirë ku ata mund të drejtohen për mbështetje psiko-emocionale profesionale, falas dhe anonime, me orë chati të dedikuara për ta.

Të rinjve iu tregua në mënyrë praktike se si mund të perdorin këtë platformë dhe të kërkojnë ndihmë përmes dërgimit të pyetjeve ose bisedave të drejtpërdrejta në chat me psikologët në orare të caktuara.

Të rinjtë ishin ndërveprues dhe ndanë përvojat e tyre. Njëri prej pjesëmarrësve, A. L, 19 vjeç theksoi “ në zonën ku ai jeton has shumë vështirësi për të kërkuar ndihmë pasi stigma është shumë e lartë”.
Në fund, të rinjtë premtuan se do ta ndanin informacionin për platformën nukjvetem.al me bashkëmoshatarët e tyre.

Fondacioni Together Albania do të jetë pranë të rinjve si nëpëmjet platformës nukjevetem.al ashtu edhe nëpërmjet takimeve në terren për të mbështetur dhe ndërgjegjësuar të rinjtë.

 

 

 

 

Round-table to raise awareness of the importance of mental health and secure state support for the Foundation Together Albania

In 2020 alone, some 4,000 people, the majority of whom are young, reached out for mental health and psychological support from www.nukjevetem.al. This service was established online in 2015 as an e-Counselling platform and operated by Foundation Together Albania (FTA) with UNICEF support. Since its establishment more than 10,000 people have been assisted directly by a group of prominent Albanian psychologists and psychiatrists, united around FTA in this incredibly important initiative, and acting on a voluntary basis.

That year, the services received additional assistance allowing coverage for more beneficiaries and an improved focus on people at risk of, or already affected by, exploitation, abuse and trafficking.

A large round-table held online on 28 January brought together a wide range of important national and international stakeholders in the quest to elevate the importance of mental health and secure state support for services such as www.nukjevetem.al.

The event was attended by Dr Roberto De Bernardi, UNICEF Albania Representative, Ms. Harriet Morgan, British Embassy Tirana, Ms. Nina Guga, Deputy Minister of Education Sports and Youth, Mr. Albert Nikolla, Deputy Minister of Health and Social Protection, and representatives from academia, professional associations and local and international organizations.

Dr De Bernardi in his address to the meeting said “Our investment a few years back, in making the nukjevetem.al platform available and accessible for all, has paid back manyfold during these times of crisis. And this is a remarkable lesson that we all must learn from: that mental health is an extremely important part of our well-being; it cannot be ignored, labelled, stigmatized or kept in silence. We must invest now, for the benefit of the generations to come.”

Ms. Morgan said, “For the UK Government mental health-related issues are of utmost importance and it is delighted that such a service in Albania has benefitted from its support.”

Trinka & Semi

Në kuadër të projektit “Le të flasim për tërmetin dhe COVID-19”, të mbështetur nga World Vision Albania, kemi botuar dy libërtha të rëndësishëm psiko-edukues për fëmijë të moshave 4-13 vjeç. Lexoni në vazhdim për më tepër …

Mposhtja e virusit të madh: Trinka, Semi dhe Qyteza punojnë tok

 Sharko librin

Trinka & Semi: Dita kur toka u lëkund

 Sharko librin 

Janë rreth 30 ekspertë profesionistë

që ju vijnë në ndihmë në çdo moment.

Aty ku çdo përdorues mbetet plotësisht
anonim.

Këtu mund të informoheni për
orientimin në karrierë.

Nëqoftëse

doni të

mbështesni

nukjevetem.al,

mund ta bëni

duke dhuruar këtu