Jemi organizatë jo-qeveritare me seli në Tiranë. Trajtojmë profesionalisht çështje psiko-sociale të rinisë Shqiptare dhe komunitetit.

Misioni

Misioni i organizatës është mbrojtja dhe përmirësimi i mirëqenies psiko-sociale të adoleshentëve në Shqipëri dhe popullatës në përgjithësi, në mënyrë që njerzit të mund të bëhen antar aktiv të shoqërisë.

Ndërrmarrja e kërkimeve shkencore në çështjet sociale si një mjet për të kuptuar më mirë procese të ndryshme sociale që ndikojnë drejtpërdrejt në mirëqenien dhe shëndetin mendor të adoleshentëve dhe të popullsisë së Shqipërisë.

Mbrojtja në lidhje me zhvillimin e politikave në mbështetje të reformave që garantojnë sigurinë njerëzore, duke përfshirë: kujdesin shëndetësor , të drejtat e njeriut etj.

Objektivat

Të ofrojmë këshillim online, falas dhe tërësisht anonim;
Të promovojmë shëndetin mendor tek të rinjtë;
Të kuptojmë nevojat e fëmijëve dhe adoleshenëve për mbështetje psiko-sociale dhe emocionale;
Të zhvillojmë lidhje bashkëpunimi me organizatat e tjera jo-qeveritare.

Bordi

 • Prof. PhD. Skerdi ZAHAJ

  Kryetari i Bordit

  Email
 • Prof. PhD. Blerta Bodinaku

  Anëtare e bordit

  Email
 • Zt. Nicholas Whyte

  Anëtar i bordit

  Email
 • Zt. Ilir Limaj

  Anëtar i bordit

  Email

Drejtore Ekzekutive

 • Vera Remškar

  Drejtore Ekzekutive

  Email

Stafi

 • Znj. Esmeralda Kashari

  Drjetore e programeve

  Email
 • Znj. Albiona Mucoimaj

  Drejtore e projekteve

  Email
 • Open call for the position

  Koordonatore e projekteve dhe financave

  Email
 • Znj. Ida Mucka

  Koordinatore e projekteve

  Email
 • Znj. Alesia Dosti

  Komunikimi & Rrejtet sociale

  Email
 • Andi Haxhillari -AlProfit Consult

  Financat

  Email